МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МУИС ХЭВЛЭЛИЙН ГАЗАР

МУИС Хэвлэлийн газар нь зохиогч, орчуулагчтай хамтран ажиллаж ном, сурах бичиг эрхлэн гаргах, гадны хэвлэлийн газраас ном, сурах бичиг орчуулах эрх авч эрхлэн хэвлүүлэх, МУИС-ийн лого бүхий брэнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, худалдан борлуулах, таниулах, сурталчилах ажлыг зохион байгуулдаг.