МУИС Хэвлэлийн газар

Гийгүүлэгч толь, 2013

Гийгүүлэгч толь, 2013

Орчуулагч: Лувсандонров

ISBN-978-0-9852880-2-0

Хатуу хавтастай, 543 нүүр, 1кг 50 гр


  • Нийт зарлигийн авшгуудыг олсны ёс
  • Нийт зарлигийн даган соёрхлын аймгийн олсны ёс
  • Энэтхэг, төвдийн мэргэнээ бүтсэн эрт өөд болсон зарлиг увдист олны намтар тууж хийгээд тэдгээрийн бум зарлигаас эш хэдий чинээ олсны ёс
  • Ялгуусан их Зонхов эцэг хөвгүүний онол өгүүлэл хийгээд тэдний бум зарлигаас эш хэдий чинээ олсны ёс