МУИС Хэвлэлийн газар

“Гэр бүлийн ёс зүйн асуудал” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2020

“Гэр бүлийн ёс зүйн асуудал” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2020

Зохиогч: “МУИС, ШУТИС, ШУА-ийн философийн хүрээлэн, Ховд их сургууль, Монголын  философийн холбоо”-ын эрдэмтэн, багш нар

Редактор: Р. Дарьхүү, Ц. Батцэрэн, Д. Оюунгэрэл, Б. Мөнхжавхлан

ISBN: 978-9919-504-42-7

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 301

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 203 х 146 х 14

Үнэ: 18.000₮

    Энэ хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл нь гэр бүлийн ёс зүйн чиглэлээр сургалт, судалгаа хийдэг эрдэмтэд, судлаачдын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, гэр бүлийн ёс зүйн сургалт, судалгааны ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, иргэдийнхээ гэр бүлийн ёс зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд гарын авлага болох ач холбогдолтой.