МУИС Хэвлэлийн газар

ДУНДАД ҮЕИЙН МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУДЛАЛ

ДУНДАД ҮЕИЙН МОНГОЛ ХЭЛНИЙ

СУДЛАЛ, 2011

Зохиогч: Ё. Жанчив

Эмхтгэсэн: Лха. Батбилэг

ISBN: 978-99962-879-7-8 
Зөөлөн хавтас
тай,  290Х210Х28мм, 494 нүүр, 1400 гр

Эрдэмтэн, судлаач Ё. Жанчивын эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн эмхтгэл. Түүний шавь Лха. Батбилэг эмхтгэн хэвлүүлсэн эл бүтээлд орсон бүтээлүүдийн жагсаалт.

НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ: Дөрвөлжин үсгийн монгол дурсгал (2002), Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд (2005), Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд (нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл 2006),  Вагиндра үсгийн дурсгалууд (2010)

ХАМТЫН БҮТЭЭЛ: Төв Азийн нүүдэлчдийн үсэг бичгийн товчоон (2001), Нангиад монгол “Хуа-и И-юй” толь (2003), Цогт хун тайжид холбогдох бичгийн дурсгалууд (2005), Монгол улсын үндсэн хууль (2009)

 “Монголын нууц товчоон”-ы судлал: Монголын нууц товчооны нэгэн хэллэгийн учир (1997), Шинээр олдсон “Монголын Нууц Товчоон”-ы монгол үсгийн галигийн тухай (2005), Монголын Нууц Товчооны чех орчуулгын тухай (2006), Монголын Нууц Товчооныг орчуулж хэвлэсэн тухай (2006), Монголын Нууц Товчооны судлалд П.И.Кафаровын оруулсан хувь нэмэр (2008), Монголын Нууц Товчооны “duri-yin giriin” хэмээх хэллэгийн тухай (2009), “kib qangqun” хэмээх үгийн тухай (2008), Монголын Нууц Товчооны нангиад хувилбаруудын учир (2011)

Дөрвөлжин үсгийн судлал: Стамбулын их сургуулийн музей дэх дөрвөлжин үсгийн дурсгал (1997), Монгол улсад дөрвөлжин бичгийг судалж байгаа нь (1998), Монгол дөрвөлжин үсгээр бүхий Тогоонтөмөр хааны хонин жилийн зарлиг (2000), Дөрвөлжин бичиг (2001), Монголын дөрвөлжин үсгийн судлалд профессор Н.Н.Поппегийн оруулсан хувь нэмэр (2002), Солонгосоос олдсон дөрвөлжин үсгийн дурсгалын тухай (2002), Дөрвөлжин үсгийн цагаан толгой, үсэгзүйн онцлог, түүнийг галигт тусгах нь (2003), Тайхар чулууны дөрвөлжин бичиг (2004), “Хавцалын адаг”-ийн дөрвөлжин бичгийн дурсгал (2005), Дөрвөлжин үсгийн эвхмэл тиг (2005), Дөрвөлжин үсгийн монгол дурсгал дахь хоёр зүйл “е” эгшгийн тухай (2006), Дөрвөлжин үсгийн нангиад дурсгалын судлалын асуудалд (2010)

Бусад судалгаа: Монгол төрийн тамга (1997, 2000), Тод үсгийн “ р’-ийн тухай (1997, 2009), Хэвтээ дөрвөлжин үсгийн судлалын асуудалд (1998), Самжөн-до”-гийн гэрэлт хөшөөний нангиад, манж, монгол бичээсийн талаарх зарим ажиглалт (2001), Хэвтээ дөрвөлжин бичиг (2001), Вагиндрын үсэг (2007), Монголчуудын зарим цол хэргэмийн учир (2008), Орчин цагийн монгол хэлний халхын аман аялгууны [i,e] авиаг туршилт авиан зүйн аргаар судалсан дүнгээс (2008), Профессор Д.Цэндийн хэлшинжлэлийн бүтээлийн талаар товч өгүүлэх нь (2009), Профессор, доктор С.Мөөмөөгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай (2009), А. Мостаэрт,“Монголын Нууц Товчооны зарим хэсгийн тухай” номын ерөнхий редактоын үг (2010)