МУИС Хэвлэлийн газар

“Зүүнгарын газрыг төвшитгөн тогтоосон бодлогын бичиг” , 2020

“Зүүнгарын газрыг төвшитгөн тогтоосон бодлогын бичиг” , 2020

Эрхэлсэн: На. Сүхбаатар

Редактор: Б. Түвшинтөгс, О. Оюунжаргал

ISBN:  /Өмнөд зохиол: дэвтэр 1-18/ 978-99978-713-7-4

/Өмнөд зохиол: дэвтэр 19-36/ 978-99978-713-8-1

/Өмнөд зохиол: дэвтэр 37-54/ 978-99978-713-9-8

/Жинхэнэ зохиол: дэвтэр 1-18/ 978-9919-9617-0-1

/Жинхэнэ зохиол: дэвтэр 19-34/ 978-9919-9617-1-8

/Жинхэнэ зохиол: дэвтэр 35-51/ 978-9919-9617-2-5

/Жинхэнэ зохиол: дэвтэр 52-68/ 978-9919-9617-3-2

/Жинхэнэ зохиол: дэвтэр 69-85/ 978-9919-9617-4-9

/Дараа зохиол: дэвтэр 1-18/ 978-9919-9617-5-6

/Дараа зохиол: дэвтэр 19-32/ 978-9919-9617-6-3

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 2604 (10 боть)

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 250 х 170 х 15 мм

Үнэ: 241.500₮ (10 боть)

    Түс бүтээл нь Манж Чин улсаас Зүүнгар улстай харилцсан, Зүүнгар улсыг байлдан сөнөөсөн, Зүүнгарын нэг хэсэг болох Хотон аймгийн Манжийг эсэргүүцсэн бослого, түүнийг дарсан зэрэгт Манжийн төрөөс явуулсан бодлого, түүний хэрэгжилтийг он, сар, өдрөөр нэг бүрчлэн бичсэн Манжийн төрийн албан түүхийн зохиол бөгөөд 1700 оны 7 сараас 1765 оны 11 сарын 19 хүртэлх 65 жилийн түүхэн хэрэг явдлыг багтаасан нийт 172 дэвтэр юм. Манж, хятад хэлээр 1770 онд зохиосон тус сурвалжийг монгол хэлээр, кирилл үсгээр анх удаа орчуулан нийтийн хүртээл болгож байна.