МУИС Хэвлэлийн газар

“Иргэний эрх зүйн БОДЛОГЫН ХУРААМЖ III дэвтэр: Иргэний процесс”, 2021

“Иргэний эрх зүйн БОДЛОГЫН ХУРААМЖ III дэвтэр: Иргэний процесс”, 2021

Зохиогч: Б. Буянхишиг

Редактор: А. Дугармаа

Хэвлэлийн газар: LIA PUBL”

ISBN: 978-99978-3-207-8

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 207

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 243 х 170 х 9 мм

Үнэ: 30.000₮

    Энэ сурах бичгийн хүрээнд иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлалыг өргөжүүлэн иргэний процессын хамгаалалт, нэхэмжлэлийн төрлүүдийг оюутанд ойлгомжтой болгохын сацуу энэхүү бодлогын хураамж нь шүүгчийн шийдвэрийг бэлтгэхээс өмнө тулгардаг процессын болон материаллаг эрх зүйн асуудлыг цогцоор авч үзсэн бүтээл юм.