МУИС Хэвлэлийн газар

“Иргэний эрх зүйн тусгай анги ” гэрээний эрх зүй III-I, 2021

“Иргэний эрх зүйн тусгай анги ” гэрээний эрх зүй III-I, 2021

Зохиогч: Б. Буянхишиг

ISBN: 978-99973-74-35-6

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 400

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 243 х 170 х 19 мм

Үнэ: 30.000₮

    Гэрээнд тавигдах хэлбэрийн шаардлагатай холбогдуулан уян хатан шийдэл шаардагдах болсон тул хууль тогтоогч цахим хэлцлийг хүлээн зөвшөөрөх тухай 2021 оны Иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, мөн шүүхээс түрээсийн гэрээ зэрэг урт хугацааны гэрээнд хэлбэрийн шаардлагын дутагдлыг даван туулах шударга ёсны арга хэрэглүүрийг түлхүү ашиглах болсон нь гэрээний эрх зүйн харилцаанд зөв зүйтэй шийдэлд хүргэсээр байна. Үүнтэй уялдуулан энэхүү номыг эрхлэн гаргав.