МУИС Хэвлэлийн газар

“Казахын соёл зан заншил” эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлэл, 2017

“Казахын соёл зан заншил” эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлэл, 2017

Зохиогч: Б. Алтангүл

Редактор: Ц.Баттулга 

ISBN: 978-99973-42-05-8

Хэл: Монгол, Англи

Хуудасны тоо: 108

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 245 х 170 х 6 мм

Үнэ: 10.000₮

    “Монголын казах судлал”-ын чиглэлээр дотоод, гадаадад хэвлүүлсэн өгүүллийг судлаач, сонирхогч нар олж үзэх, улмаар судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглах боломж тэр бүр олддоггүй тул энэхүү бүтээлийг эмхэтгэн гаргав. Нэг номоос “нэг хэсэг” өгүүллийг унших боломж олгохын зэрэгцээ цаашдаа “Монголын Казах судлал”-ын чиглэлээр судалгаа хийхийг зорьж буй оюутан залуус, судлаач нарт гарын авлага болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна.