МУИС Хэвлэлийн газар

мАГАДЛАЛЫН ОНОЛ, 2023

Зохиогч: О.Цэрэнбат

Ерөнхий редактор: Г.Баттулга

ISBN: 978-9919-521-33-2

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 260

Хэмжээ: 250 x 176 х 14

Зөөлөн хавтастай

Үнэ: 33,000₮

Энэхүү сурах бичигт магадлалын онолын үндсэн ойлголтууд болох эгэл үзэгдлийн огторгуй, магадлалын огторгуй, санамсаргүй хэмжигдэхүүн, түүний тархалтын функц болон тоон характеристикууд, санамсаргүй хэмжигдэхүүний дарааллын нийлэлтүүд, хязгаарын хуулиудын талаар МУИС-н мэргэжлийн ангиудад орж болохуйц онолын түвшинд жишээ бодлогуудаар баяжуулан оруулав. Мөн суурь мэдлэг олгох зорилгоор Марковын хэлхээ болон Статистик загварчлалын талаар нэмэлт бүлгүүдийг оруулсан болно. Энэ ном нь Математик, Статистик, Хэрэглээний математик, Багш математикийн боловсрол хөтөлбөрөөр болон бусад холбогдох чиглэлээр суралцаж буй оюутан суралцагч, сонирхон судалж буй багш судлаачдад Магадлалын онолын үндсийг гүнзгий ойлгоход тус болно гэдэгт итгэлтэй байна.