МУИС Хэвлэлийн газар

Магадлал статистикийн удиртгал, Хоёр дахь хэвлэл 2017

Зохиогчид: Б.Жамъяншарав, Г.Махгал

Редактор: О.Цэрэнбат

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99978-58-32-0

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 250x176, 298 нүүр, 550 гр

Үнэ:21.500₮

Статистик нь санамсаргүй шинж чанартай зүйлсийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судлах аргуудыг багтаасан математикийн салбар шинжлэх ухаан юм. Энэхүү номонд статистикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд болох эх олонлог, түүвэр, параметр, тархалт, тархалтын төвийн болон хазайлтын хэмжээсүүд, параметрийг үнэлэх, таамаглал шалгах гэх мэт олон нэр томьёонуудын талаар бичсэн бөгөөд тохирох жишээ бодлогуудаар баяжуулсан.

Энэхүү сурах бичиг нь гурван багцаас бүрдэх бөгөөд эхний багц нь Статистик судалгаа гэж юу болох, судалгааны өгөгдлүүдийг хэрхэн цуглуулах болон тэдгээр цуглуулсан өгөгдлүүдээ хэрхэн тайлбарлахыг мэдэх болно. Дараагийн багц нь санамсаргүй үзэгдэл, санамсаргүй хувьсагч, тархалтын болон нягтын функц зэрэг магадлалын онолын суурь ойлголтуудын тухай, сүүлийн багц нь статистик дүгнэлтийг хэрхэн гаргадаг болохыг тайлбарласан болно.