МУИС Хэвлэлийн газар

Математик статистик, 2023

Зохиогч: Б.Жамъяаншарав

Ерөнхий редактор: Г.Баттулга

ISBN: 978-9919-521-34-9

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 290

Хэмжээ: 250 x 176 х 14

Зөөлөн хавтастай

Үнэ: 35,300₮

Энэхүү сурах бичигт математик статистикийн үндсэн ойлголтууд болох түүвэр, түүний шинж чанарууд, эх олонлогийн параметрийн үнэлэлтийг олох аргууд, өргөн хэрэглэгддэг тархалтын бүлүүдийн параметрийн үнэлэлтүүд, таамаглал шалгах тухай ерөнхий ойлголт болон зарим өргөн хэрэглэгддэг шинжүүрүүдийн талаар МУИС-н мэргэжлийн ангиудад орж болохуйц онолын түвшинд жишээ бодлогуудаар баяжуулан оруулав. Сурах бичгийг унших явцдаа олж авсан мэдлэгээ практикт шууд ашиглах боломж олгох зорилгоор зарим жишээний бодолтыг Статистикийн R программаар хэрхэн хийж болохыг харуулсан кодыг нэмж оруулсан болно. Энэ ном нь Математик, Статистик болон бусад холбогдох чиглэлээр суралцаж буй оюутан суралцагч, сонирхон судалж буй багш судлаачдад статистикийн онолын үндсийг гүнзгий ойлгоход тус болно гэдэгт итгэлтэй байна.