МУИС Хэвлэлийн газар

МАТЕМАТИК, 2015

Зохиогчид: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа,Д.Түмэнбаяр

Редактор: А.Амарзаяа нар

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвнарлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-50-8

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 210x148, 171 нүүр, 440гр

Үнэ:15000₮

Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулиудын Нийгэм, Хүмүүнлэг, Хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан Математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Мөн математикийг бие даан судлах сонирхолтой бүх хүмүүс энэхүү номыг лавлах материал болгон ашиглах боломжтой. Агуулгын сонголтын хувьд МУИС-ийн ерөнхий суурийн математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулсан хөтөлбөрийн агуулгыг үндэс болгосон. Энэ номонд шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын талаар аль болох хялбар, ойлгомжтой, оюутан, суралцагчид даган хийх жишээ, дасгалаар баялаг байлгахыг хичээлээ. Мөн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн орууллаа.