МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

“Механик хөдөлгөөний динамик ба статик”, 2019

“Механик хөдөлгөөний динамик ба статик”, 2019

Зохиогч: Г. Батсүх, Б. Жаргал

Редактор: Ц. Баатрчулуун , Р. Бавуудорж

ISBN: 978-99978-68-72-5

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 120

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 245 х 170 х 7 мм

Үнэ: 12.000₮

    Энэ гарын авлагад механик хөдөлгөөний хуулиудыг вектор хэлбэрээр илэрхийлэн, вектор тэгшитгэл бодох аргыг эзэмшүүлэхийг зорьсон нь физикт судалдаг бусад хөдөлгөөний хууль, зүй тогтлыг илэрхийлэх, тухайн үзэгдлийг хялбар, ойлгомжтой илэрхийлэх ерөнхий арга барилд сургахад чиглэж байгаагаараа өргөн ач холбогдолтой юм.