МУИС Хэвлэлийн газар

Молекул физик-хийн кинетик онол, 2015

Зохиогчид: Г.Шилагарди, Э.М.Шпилевский, Р.Нямдулам

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-37-9

Хэл:Монгол

Зөөлөн хавтастай, 250x176мм, 137 нүүр, 265гр

Үнэ:12.500₮

Хийн үндсэн хуулиуд, хийн молекулууд хурдаараа тархах хууль, энэ хуулийг хэрэглэж хийн төлөвийг тодорхойлох хэмжигдэхүүний дундаж утгыг олох арга, Пуассоны интегралыг хэрэглэн статистик физикийн зарим бодлогыг бодох анхны ойлголтуудыг тусгаснаас гадна молекул физикийн бодлогыг бодоход математик аргыг хэрэглэх талаар зөвлөмжийн чанартай нэлээд зүйлийг оруулснаараа бусад номуудаас ялгаатай.