МУИС Хэвлэлийн газар

Монголын Боловсрол-Инноваци (№2) 2015

Монголын Боловсрол-Инноваци (2) 2015

Зохиогч: Н.Оюунцэцэг

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 180гр, 45нүүр

Үнэ:10.000

Энэ удаагийн дугаарт өнөө үед үнэ цэнэ нь улам бүр нэмэгдэж буй онлайн сургалтын холимог хэлбэр, тамирчдын сэтгэл зүйн асуудал , дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр дэх сонгох сургалт зэрэг асуудлын хүрээнд бичигдсэн эрдэмтдийн өгүүллүүд, гарааны компанийг бойжуулах хөтөлбөр, дээд инновацийн талаарх мэдээлэл, хүүхдийн хүмүүжилд анхаарал хандуулж, энэ асуудлыг сургалтын хөтөлбөрт бие даасан судлагдахуун болгох талаар боловсролын салбарт олон жил ажиллаж буй багш нар болон шинэ үеийн мэргэжилтэн болон бэлтгэгдэж буй оюутны төлөөллийн үзэл бодол өнөөгийн нийгэмд ёс зүйн өөрчлөлт хийх шаардлагатай байгаа талаар буддизм судлаачтай өрнүүлсэн ярилцлагын уншаарай