МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ АНГЛИ ӨВӨРМӨЦ ХЭЛЦ ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ, 2014

МОНГОЛ АНГЛИ ӨВӨРМӨЦ ХЭЛЦ ХЭЛЛЭГИЙН ТОЛЬ,

2014 (Нэмж

баяжуулсан тав дахь хэвлэл)

Зохиогч: Ц.Дашдондов

ISBN 978-99929-5-263-6

Зөөлөн хавтастай, 170Х105см хэмжээтэй, 500 нүүр, 370гр

Латин онч мэргэн үгс, орон

оронд түгээмэл хэрэглэгддэг онцлог зарим хэллэг зэрэг хэд хэдэн хавсралттай.