МУИС Хэвлэлийн газар

“МОНГОЛ ба бүс нутгийн хөшөөний соёл” 3 боть, 2021

“МОНГОЛ ба бүс нутгийн хөшөөний соёл”  3 боть, 2021

Зохиогч: Ж. Гантулга, Н. Баярхүү, Д. Батсүх, Н. Батболд, Т. Идэрхангай, Г. Энхбаяр, Б. Өмирбек, Ц. Төрбат, Н. Төрбаяр, Н. Эрдэнэ-Очир, Ц. Цэлхагарав 

Редактор: Ц. Төрбат

ISBN: I боть: 978-9919-9652-0-4

   II боть: 978-9919-9652-1-1

       III боть: 978-9919-9775-0-4

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо:    I боть-496              

                           II боть-424

                           III боть- 448

Хэмжээ: хатуу хавтастай, 280 х 210 х 25 мм

Үнэ: 320.000₮ (3 боть)

    Энэхүү бүтээл нь Монгол эртний соёл иргэншлийн гол бэлгэдэл дүр бөгөөд монументал урлагийн шилдэг төлөөлөл болох буган хөшөөний нэгэн сэдэвт бүтээл ба анхны бүрэн каталог болно. Тэргүүн ба дэд ботид Монголын 1241 буган хөшөөний товч тодорхойлолт, гар болон өнгөт гэрэл зураг, зарим дурсгалын дэсвгэр зураг багтсан байна. Гутаар боть нь Монгол ба хил залгаа бүс нутгийн буган хөшөөдийг нэгтгэн судалсан нэгэн сэдэвт бүтээл болно.