МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ БИЧГИЙН ХЭЛНИЙ ЗҮЙ

МОНГОЛ БИЧГИЙН ХЭЛНИЙ ЗҮЙ, 2012 /Монгол хэлээр/

Зохиогч: Николас Поппе

Орчуулагч: Л.Чулуунбаатар, Д.Түвшигтөгс нар

Редактор: Л.Чулуунбаатар

ISBN 978-99962-72-38-7

Зөөлөн хавтастай, 1140ммХ205мм хэмжээтэй, 289 нүүр, 360гр

XIII зууны тэргүүн хагасын он тоололд хамаарах эрт үеийн бичиг үсэг болох Монгол бичгийн хэлний талаар өгүүлсэн ном.

Үнэ: 14.90$