МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ЕРТӨНЦИЙН ГУРАВ

“МОНГОЛ ЕРТӨНЦИЙН ГУРАВ” 3 боть, 2013

Зохиогч: Тангадын Галсан

ISBN I боть - 978-99962-1-475-2, 456 нүүр, 620 гр

ISBN II боть - 978-99962-1-476-9, 450 нүүр, 600 гр

ISBN III боть - 978-99962-1-477-6, 462 нүүр, 620 гр

Зохиогч тавин жил цуглуулсан 5000 гаруй монгол ертөнцийн гурав.

A5, хатуу хавтастай