МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ-МАНЖ ХЭЛНИЙ ДУНДЫН ҮГ

МОНГОЛ-МАНЖ ХЭЛНИЙ ДУНДЫН ҮГ, 2008

Авиазүй-үгийн сангийн төвшинд хийсэн судалгаа.

Зохиогч: Д.Баасанбат

Хэвлэлийн газар: Mon-education Press Publishing

ISBN 978-99929-0-302-3

Зөөлөн хавтастай, А5 хэмжээтэй, 170 нүүр, 200 гр