МУИС Хэвлэлийн газар

“Монгол орны биологийн олон янз байдал”, 2019

“Монгол орны биологийн олон янз байдал”, 2019


Зохиогч: С. Гомбобаатар

Хэвлэлийн газар:  “Монголика”

ISBN: 978-9919-9518-0-1

Хэл: Монгол, Англи

Хуудасны тоо: 468

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 204 х 142 х 22 мм

Үнэ: 40.000₮

    Манай оронд өнөөгийн байдлаар бүртгэгдсэн нугаламт амьтдын зүйлийн нэрсийг олон хэл дээр нэгтгэн цогц бүтээл болгох нь дотоод, гадаадын эрдэмтэн судлаач, оюутан сурагчид, хөтөч, аялагч, жуулчдад Монгол орны нугаламт амьтдын зүйлийн бүрэлдэхүүн, ангилал зүй, тархалтын талаар мэдээ, баримтыг хүргэх, зүйлийг зөв тодорхойлох, нугаламт амьтдын талаар мэдээ, баримтыг цуглуулж, мэдээллийн сан байгуулахад ач холбогдолтой. Иймээс энэхүү бүтээлийг та бүхэндээ хүргэж байна.