МУИС Хэвлэлийн газар

Монгол орны нуурын хотгорын гарал үүсэл, МОРФОЛОГИ, 2022

Зохиогчид: Энхболдын Алтанболд, Хөхөөдэйн Уламбадрах

Редактор: Н.Батсүх, Д.Даш

Хэвлэлийн газар: МУИС Хэвлэлийн Газар

ISBN: 978-9919-26-443-7

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо:  188
Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  205 X 145 X 35 ММҮнэ: 20.000

Энэ бүтээлд Монгол орны нуурын судалгаанд дүн шинжилгээ хийж нуур судлалын хөгжлийн үе шатуудыг тодорхойлсноос гадна геоморфологийн судалгааны үндсэн арга, уялдаат бусад арга, шалгуур үзүүлэлтийн тусламжтайгаар нуурын хотгорын гарал үүсэл, морфологи хэв шинжийг тодруулж, ангиллын шинэ загварыг боловсруулсныг тусган оруулав. Түүнчлэн Монгол орны нуурын геоморфологийн шинэ мужлалыг гарган, тухайн мужлалд тулгуурласан томоохон нууруудын хотгорын гарал үүсэл, морфологи хэв шинжийг тодорхойлжээ.