МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ОРНЫ ТҮҮХ, АРХЕОЛОГИ, БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮНДСЭН МАРШРУТ

Монгол орны түүх, Археологи, Байгалийн дурсгалын аялал жуулчлалын үндсэн маршрут, 2015

Зохиогч: Н.Эрдэнэ-очир

ISBN 978-99973-2-696-6

Редактор: Б.Цогтбаатар, Б.Мөнгөнцэцэг

Хэл: Монгол, Англи

Зөөлөн хавтастай ,182 нүүр, 500гр

Энэхүү аялал жуулчлалын маршрут ,танилцуулга нь Монгол орны Говь-Хангай, Хангай, Говь, Хан Хэнтийн түүх соёл, Байгалийн дурсгалт газарын түүхийн жимээр аялан танилцах бүхийл нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Мөн орчуулагч та бүхний хамгийн хэрэгтэй ном юм.(Зурагт тайлбартай)

Үнэ: 26.000₮