МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ СУДЛАЛ №35 (367), 2012

МОНГОЛ СУДЛАЛ №35 (367), 2012

Монгол Улсын Их сургуулийн Монгол Хэл Соёлын Сургуулиас эрхлэн гаргадаг 1946 оноос эхлэн хэвлүүлсэн Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг. Энэ дугаарт Ц.Дамдинсүрэн “Монгол уран зохиолын судлалын зарим асуудал”, Ш.Лувсанвандан “Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуудалд”, Б.Ринчен “Үгийн утга учир”, Х.Гаадан “Профессор Ц.Доржийн амьдрал бүтээлээс” зэрэг эрдэм шинжилгээний өвөөс, мөн хэл шинжлэл, утга зохиол, шүүмж, тэмдэглэл, орчуулга зэрэг гуч гаруй нийтлэл хэвлэгджээ.

Эрхэлсэн: Ж.Баянсан, С.Батхишиг

Зөөлөн хавтастай, 287 нүүр, 290ммX202мм, 620гр

ISSN: 1997-1826