МУИС Хэвлэлийн газар

​МОНГОЛ СУДЛАЛ №36 (386), 2013

МОНГОЛ СУДЛАЛ №36 (386), 2013

Монгол Улсын Их сургуулийн Монгол Хэл Соёлын Сургуулиас эрхлэн гаргадаг 1946 оноос эхлэн хэвлүүлсэн Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг. Энэ дугаарт хэл шинжлэл, утга зохиол, шүүмж, тэмдэглэл, орчуулга зэрэг гуч гаруй нийтлэл хэвлэгджээ.

Эрхэлсэн: Ж.Баянсан, С.Батхишиг

Зөөлөн хавтастай, 270 нүүр, 290ммX202мм, 610гр

ISSN: 1997-1826