МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ-ТУВА БИЧГИЙН ХЭЛНИЙ ДУНДЫН ҮГ

МОНГОЛ-ТУВА БИЧГИЙН ХЭЛНИЙ ДУНДЫН ҮГ, 2011   

Зохиогч: Д.Баасанбат, Г.Золбаяр

ISBN 978-99962-838-9-5

Зөөлөн хавтастай, A5 хэмжээтэй, 176 нүүр, 200 гр

Үнэ: 11 $