МУИС Хэвлэлийн газар

​МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ-2012

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ-2012

Монголын Үндэсний Статистикийн Хороо

Редактор: С.Мэндсайхан, Г.Гэрэлт-Од нар

ISBN 978-99973-842-0-1

Зөөлөн хавтастай, А4 хэмжээтэй, 460 нүүр, 850гр

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг өмнөх онуудынхтай зэрэгцүүлэн харуулсан эмхэтгэл.

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй уялдан статистикийн үзүүлэлт, аргачлалыг олон улсын нийтлэг стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэн эмхэтгэлийн үзүүлэлтүүдийн хүрээг өргөжүүлж гаргажээ.