МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ, 2013

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ, 2013

Эрхлэн гаргасан: Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн хороо

ISBN: 978-99973-842-1-8

Хэл: Монгол-Англи

Зөөлөн хавтастай, 26200 мм хэмжээтэй, 402 нүүр, 900гр

Үнэ: 35.99$