МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ДАН БҮТЭЭВРИЙН УТГА, ГАРАЛ

“МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ДАН БҮТЭЭВРИЙН УТГА, ГАРАЛ”, 2014

Зохиогч: М.Базаррагчч

ISBN: 978-99973-64-58-6

Зөөлөн хавтастай, 205Х142 мм хэмжээтэй, 336 нүүр, 400гр

Монгол хэлний гарваль судлалыг сонирхон судлагч багш, судлаачдад зориулсан монгол хэлний дан бүтээвэртэй холбоо бүхий томоохон хоёр өгүүллийг багтаасан бүтээл.