МУИС Хэвлэлийн газар

“Монгол хэлний Xятад ормoл үгийн судалгаа” , 2018

“Монгол хэлний Xятад ормoл үгийн судалгаа”, 2018

Зохиогч: Н. Балжинням

Редактор: Т. Чахар

ISBN: 978-99962-83-87-1

Хэл: Монгол, Англи, Орос

Хуудасны тоо: 118

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  200 х 142 х 10 мм

Үнэ: 8.000₮

    Энэхүү судалгаанд монгол хэлний үгийн санд орж идээшсэн хятад ормол үгийг нарийвчлан авч үзсэн болно. Үг тус бүрд ханз, латин галиг, монгол үсгийн бичлэг, орос, англи орчуулгыг дагалдуулав. Энд түүхийн харилцан адилгүй цаг үед хятад хэлнээс монгол хэлэнд орсон 400 гаруй үгийг түүвэрлэн оруулав. Зохиогч үүнийг өргөн олон уншигчдад зориулж байна.