МУИС Хэвлэлийн газар

“Монгол хэл соёлын дүйцэлгүй нэрийн монгол, япон тайлбар толь” , 2015

“Монгол хэл соёлын дүйцэлгүй нэрийн монгол, япон тайлбар толь” , 2015

Орчуулагч: С. Долгор, П. Энхжаргал

Редактор: Ёшида Жюн-ичи

Хэвлэлийн газар: Удам соёл

ISBN: 978-99973-64-07-4

Хэл: Монгол, Япон

Хуудасны тоо: 290

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  204 х 142 х 12 мм

Үнэ: 20.000₮

    Энэхүү тольд монгол малын тухайт 3000 орчим нэр, хэллэгийг тайлбарын хамт утгын зүйлээр журамлан, ашиглахад эвтэй, хялбар болгох үүднээс толины эцэст нэр, хэллэгийг кирилл цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлэн жагсааж толь дахь хуудсыг нь заасан болно. Монгол малын тухайт нэр, хэллэгийн тайлбар толь олон хэлнээ гарах нь аялал жуулчлал амжилттай хөгжиж байгаа манай орны нөхцөлд гадаад хэлний орчуулагч, үйлчлэгчдийн чухал гарын авлага болох төдийгүй тэднийг бэлтгэдэг сургуулиудад сурах бичиг болгон хэрэглэж болно.