МУИС Хэвлэлийн газар

​“МОНГОЛ ХЭЛ СУРАХ БИЧИГ”, 2017

“МОНГОЛ ХЭЛ СУРАХ БИЧИГ”, 2017

Зохиогч: Д.Баасанбат

Редактор: Ж.Төмөрчөдөр

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN: 978-99973-42-99-7

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 466

Жин: 820 гр

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 250 x 176 х 21 мм

Үнэ: 30.000

Монгол хэл сурах бичиг нь Гарчиг, Өмнөх үг, Түгээмэл хэрэглэдэг үг хэллэг, Хичээлд зайлшгүй хэрэглэх үгс, Хавсралт-товч толь, Ном зүйгээс гадна 60 хичээл бүхий үндсэн 4 хэсэгтэй.

Нэгдүгээр хэсэг. Монгол хэлний кирил үсгийн цагаан толгой түүнийг дуудаж бичиж сурах дасгал эгшиг гийгүүлэгчийн ангилал, төлөөний нэр, үе түүний хэлбэр, зөв бичих дүрэм, асуух утгатай үг, түүнтэй холбоотой үг хэллэг, дасгал хэрэглээ бүхий 14 хичээлтэй.

Хоёрдугаар хэсэг. Монгол хэлний үгийн бүтэц, үг бүтэх арга, үгсийн аймгийн тогтолцоо, жинхэнэ нэр, тийн ялгал, хамаатуулах ёс, тооны ай, тэмдэг нэр, орон цагийн нэр, үйл үгийн хувилал, хэв байдлын дагавар, холбо ба төгсгөх нөхцөлүүд болох тодотгон холбох, нөхцөлдүүлэн холбох, цагаар болон биеэр төгсгөх нөхцөл түүний утга, хэрэглээ бүхий 25 хичээлтэй.

Гуравдугаар хэсэг. Суралцахуйн үйл ажиллагааны унших, бичих, ярих, ойлгох чадвар хөгжүүлэх, үгийн сангийн мэдлэгээ баяжуулах дасгал дадлага, эх бичвэр, зурагт тайлбар бүхий 8 хичээлтэй юм.

Дөрөвдүгээр хэсэг. Танин мэдүүлэх агуулга бүхий уншиж бичиж утгыг ойлгож ярилцах, хувиргал хийх, бичил эх, өгүүллэгүүдтэй бөгөөд хичээлүүд хөнгөнөөс хүнд рүү харилцан ярианаас цогцолбор, эх рүү чиглэсэн бүтэцтэй 13 хичээлтэй болно.