МУИС Хэвлэлийн газар

МОНГОЛ ҮГИЙН ТУНГААМАЛ

МОНГОЛ ҮГИЙН ТУНГААМАЛ 2 дах хэвлэл, 2012

Монгол хэлийг гадаад хэл болгон гүнзгийрүүлэн суралцагч нар, эх хэлээ сэргээн үзэх монгол хүнд зориулсан тайлбар толь бичиг.

Зохиогч: Д.Баасанбат

ISBN 978-99962-53-10-2

Зөөлөн хавтастай, й|а5 хэмжээтэй, 554 нүүр, 600 гр