МУИС Хэвлэлийн газар

“МОНГОЛ ҮСЭГ БИЧГИЙН ДЭЭЖ”

МОНГОЛ ҮСЭГ БИЧГИЙН ДЭЭЖ”, 2014

Зохиогч: Р.Отгонбаатар, А.Д.Цендина

ISBN: 978-5-02-036567-4

Хатуу хавтастай, 242Х172 мм хэмжээтэй, 221 нүүр /хавсралттай/, 1240гр