МУИС Хэвлэлийн газар

МУИС-ИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ, 2014

Гарчиг

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1.    Ч.Баттүвшин, Б.Чимэд-Очир, О.Цэрэнбат

                        Тодорхой бус зардалтай пүүсийн ашигт

           ажиллагааны математик загвар

2.    Ү.Бадам, Д.Цоодол

К вопросу алгоритма решения двухточечной

Краевой задачи принципа максимума

3.    Ж.Даваадулам

Хиршийн индекс

4.    Ж.Даваадулам

Математикийн мэргэжлийн сэтгүүлүүдийн

импакт факторын харьцуулсан судалгаа

5.  Я.Базарсад

Туршилт төлөвлөх математик арга

6.  С.Төмөрбат, Ш.Батхишиг

Модулийн зарим шинэ радикалын тухай