МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

МУИС ФЛАШ

Флаш: Резинэн материалтай, 16GB, 6 см урттай