МУИС Хэвлэлийн газар

“Нанхиад сурвалж дахь Монголын түүхэнд холбогдох цогцолбор ” , 2018

“Нанхиад сурвалж дахь Монголын түүхэнд холбогдох цогцолбор ” , 2018

Эрхэлсэн: Д. Заяабаатар

Орчуулсан: Д. Ундрах

Редактор: Ц. Цэрэндорж

ISBN: 978-9919-504-15-1

Хэл: Монгол, Хятад

Хуудасны тоо: 196

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 240 х 175 х 10 мм

Үнэ: 29.500₮

Сүүлийн үед манай түүхч эрдэмтэн энэ чиглэлээр харьцангуй амжилттай ажиллаж, өгүүлэн буй үеийн түүхэнд холбогдох нанхиад хэлээр буй сурвалжийг монголоор орчуулан, эрдэм шинжилгээний тайлбар зүүлт хийн түмний хүртээл болгох ажлыг удаа дараа хийж иржээ. Энэ удаад БНХАУ-ын эрдэмтэн Буянхүү, Ван Шюн нарын Мингийн үеийн монголын тухай нанхиад хэлээрх сурвалжийн эмхэтгэлд багтсан монгол, Мингийн харилцааны түүхэнд холбогдох 6 сурвалжийг орчуулх, эрдэм шинжилгээний тайлбар сэлтийг үйлдэн уншигч олондоо хүргэв.