МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

Нийгэм, интернет, сэтгүүлзүй, 2014

Нийгэм, интернет, сэтгүүлзүй, 2014

Зохиогч: Б.Болд-Эрдэнэ

ISBN 978-99929-986-2-8

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 237 нүүр, 200гр

Өмнөх хэвлэлийн агуулгыг өргөжүүлэн (бараг номын тал нь шинэ бүлгүүд ) хэт жижиг байсан бүлгүүдийг нэгтгэн дахин хэвлэсэн ба шинэ бүлэг хэсэг нь бүхэлдээ интернет сэтгүүлзүйн мөн чанар, үүрэг, эх сурвалжийн орчин, цахим сонин, радио,телвизийн тухай юм.

Үнэ:10.000₮