МУИС Хэвлэлийн газар

Сэтгэл судлал

 1. БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  Зохиогч: Б.Батсайхан, М.Дэлгэржав Хэл: Монгол ISBN:978-99973-74-43-1 Хатуу хавтастай, 183х210мм хэмжээтэй, 345 нүүр, Үнэ: 40000₮ Дэлгэрэнгүй
 2. МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

  МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

  Зохиогч: П.Алгаа, Д.Алтанцэцэг, С.Ариунаа нар Хэл: Монгол ISBN: 978-9996225734 Зөөлөн хавтастай, 60х90/16мм хэмжээтэй, 312 нүүр, Үнэ: 18000₮ Дэлгэрэнгүй
 3. ЭДИЙН ЗАСГИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  ЭДИЙН ЗАСГИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  Зохиогч: М.Дэлгэржав Хэл: Монгол ISBN: 978-999-62-977-7-9 Зөөлөн хавтастай, 142х202мм хэмжээтэй, 282 нүүр, Үнэ: 9900₮ Дэлгэрэнгүй
 4. СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН НОМ ЗҮЙ

  СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН НОМ ЗҮЙ

  Зохиогч: Б.Батсайхан, М.Дэлгэржав Хэл: Монгол ISBN: 978-99973-78-03-3 Зөөлөн хавтастай, 132Х202мм хэмжээтэй, 280 нүүр, Үнэ: 15000₮ Дэлгэрэнгүй
 5. СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ҮНДЭС

  СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ҮНДЭС

  Зохиогч: Б.Батсайхан, М.Дэлгэржав Хэл: Монгол ISBN: 978-99962-3-216-9 Зөөлөн хавтастай, 210Х275мм хэмжээтэй, 196 нүүр, Үнэ: 19000₮ Дэлгэрэнгүй
 6. ЕРӨНХИЙ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  ЕРӨНХИЙ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

  Зохиогч: Б.Батсайхан, М.Дэлгэржав Хэл: Монгол ISBN: 978-99962-2-890-2 Зөөлөн хавтастай, 210х275мм хэмжээтэй, 281 нүүр, Үнэ: 28600₮ Дэлгэрэнгүй
 7. “Байгууллагын зан төлөв” , 2021

  “Байгууллагын зан төлөв” , 2021

  “Байгууллагын зан төлөв” , 2021 Зохиогч: Г. Цэрэн Редактор: Б. Болор ISBN: 978-9919-25-443-8 Хэл: Монгол Хуудасны тоо: 688 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 245 х 170 х 35 мм Үнэ: 80.000₮     Оюутнуудын хэрэгцээ шаардлагын улмаас 2014 онд гаргасан “Байгууллагын зан төлөв” сурах бичгээ шинэчлэн сайжруулж, бүтэц болон агуулгын хувьд сүүлийн үеийн мэдээллүүдээр шинэчлэн, “Бие хүний онцлог шинжүүд ба зан төлөвийн ялгаатай ... Дэлгэрэнгүй
 8. “Сурган хүмүүжүүлэх зүй тест ”

  “Сурган хүмүүжүүлэх зүй тест ”

  “Сурган хүмүүжүүлэх зүй тест ” Зохиогч: Ж. Даваа ISBN: 978-99962-960-8-6 Хэл: Монгол Хуудасны тоо: 72 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 204 х 142 мм Үнэ: 4.500₮     Сурган хүмүүжүүлэх зүйн бакалаврын түвшний мэдлэг шалгах тест нь сурган хүмүүжүүлэх зүйн мэдлэг эзэмших, мэдлэгээ бататгах ажлыг хөнгөвчлөх, мэдлэгээ шалгах ач холбогдолтой юм. Багш бэлтгэж буй их, дээд сургуулийн оюутан суралцагчид, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд болон ... Дэлгэрэнгүй
 9. “Сурган хүмүүжүүлэх зүй”

  “Сурган хүмүүжүүлэх зүй”

  “Сурган хүмүүжүүлэх зүй” Зохиогч: Ж. Даваа ISBN: 978-99962-960-8-6 Хэл: Монгол Хуудасны тоо: 192 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 204 х 142 х 5 мм Үнэ: 10.000₮     Энэ номд хүүхдийн танин мэдэх хэрэгцээ ба сурах арга, боловсролын тусгай хэрэгцээтэй хүүхэд, бие хүний хөгжил, төлөвшил, боловсрол, хүмүүжил, тэдгээрийн холбоо хамаарал, эцэг эх, асран хамгаалагчидтай ажиллах арга зүй; багшийн сэтгэл зүйн онцлог, имиж, багшийн ... Дэлгэрэнгүй
 10. “СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ”, 2018

  “СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ”, 2018

  “СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ”, 2018 Зохиогч:  Ж. Даваа Хэвлэлийн газар:  “Артсофт” ХХК ISBN: 978-99978-1-558-3 Хэл: Монгол Хуудасны тоо: 98 Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 204 х 143 х 6 мм Үнэ: 7.000₮     Энэхүү ном нь сургалтын технологи, түүний бүтэц, зорилго, зорилт, агуулга, арга зүй, сургалтын сэтгэл зүй, орчин болон сургалтын технологийн загварууд: интерактив, модуль, инновац, кейс сургалт зэрэг асуудлыг агуулсан,эдгээр асуудлыг сонирхсон хүмүүс ... Дэлгэрэнгүй