МУИС Хэвлэлийн газар

Олон улсын харилцааны үндэс ба даяаршил, 2016

Олон улсын харилцааны үндэс ба даяаршил

/Ерөнхий суурь хичээл/

Зохиогчид: Г.Баасанхүү, Д.Оюунсүрэн, С.Оюунсүрэн, Ж.Баттогтох, С.Баясгалан, С.Энхцэцэг

Редактор: С.Баттулга

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-76-3

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 176x250, 462 нүүр,

Үнэ: 20.000₮

Энэхүү сурах бичигт орчин цагийн олон улсын улс төр, эдийн засгийн харилцааны олон талт үйл явцыг даяаршилтай холбон тайлбарласан бөгөөд олон улсын харилцааны онол, үндсэн судлагдахуун, бүрэн эрхт улсын гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа, олон улсын эрх зүй, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, дэлхийн бодлого, Монгол улсын гадаад бодлого, гадаад харилцааны талаарх суурь мэдлэгийг уншигчдад олгоно.