МУИС Хэвлэлийн газар

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА №26 (394), 2013

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА №26 (394), 2013

МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Сургуулиас эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхэлсэн: С.Энхцэцэг

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 210 нүүр, 248ммX178мм, 380гр

ISSN: 2308-8125

Үнэ: 18.99$