МУИС Хэвлэлийн газар

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА №1 (414), 2014

Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургуулиас  эрхлэн гаргадаг ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА  эрдэм шинжилгээний бичиг.

Эрхэлсэн: С.Баттулга

Зөөлөн хавтастай, 100 нүүр, 244ммX170мм, 190гр

ISSN: 2308-8125

Үнэ: 11.99$

АГУУЛГА

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

I.                   Олон улсын харилцаа, орон судлал:

·         Д.Долгорсүрэн

Их гүрний онцолж буй дипломат ажиллагаа

·         Б.Энхбаяр

Монгол, Энэтхэгийн шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа

·         Wei -Chieh Tsai

Хүйтэн дайны дараах АНУ-ын монгол судлалын чиглэлүүд

II.                Олон улсын эдийн засгийн харилцаа

·         М.Бүрэнжаргал

         Юанийн бүсжилтийн логик шалтгаан, Монгол улсад урсан орж байгаа байдал  

·         Д.Тунгалаг

         Олон улсын ажиллах хүчний гадаад шилжих хөдөлгөөний өнөөгийн байдал ба Монгол улс 

·         С.Энхцэцэг

         Монгол, Хятадын эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд гарч буй өөрчлөлт

III.             Тэмдэглэл

·         Хятад, Япон, БНСУ-ын гурван талт хамтын ажиллагааны байгууллагын бага хуралд оролцсон тухай

IV.              Баримт бичиг

·         Монгол улс, БНХАУ-ын хооронд стратегийн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны хөтөлбөр