МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ОНОЛЫН ФИЗИКИЙН ТОВЧ КУРС ЭЛЕКТРОДИНАМИК

Зохиогч: Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц


Хэл: Монгол

ISBN: 978-99973-42-35-5

Зөөлөн хавтастай, 176х250мм хэмжээтэй, 124 нүүр,

Үнэ: 8600₮