МУИС Хэвлэлийн газар

“ОРЧИН ҮЕИЙН НИЙГМИЙН АСУУДЛУУД”, 2023


Зохиогчид: Д.Аюуш, М.Батбаатар, А.Батхишиг, Т.Бүрэнжаргал, О.Мөнхбат, С.Мөнхбаатар, Д.Мөнхтөр, Б.Нандинцэцэг, С.Нарантуяа, Я.Отгонбаяр, Ш.Оюунханд, Д.Оюунцэцэг, Ч.Тамир, Г.Түмэннаст, А.Тэнүүнжаргал, П.Цэрэнбазар, М.Энхбадрал

Ерөнхий редактор: Г.Түмэннаст, О.Мөнхбат

ISBN: 978-9919-521-23-3

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 694

Хэмжээ: 250 x 176 х 50

Зөөлөн хавтастай

Үнэ: 68,300₮

Энэхүү сурах бичиг нь нийгмийн асуудлын талаарх ойлголт, түүний мөн чанар, судлах онолын чиг хандлагууд, түүнчлэн, гэр бүл, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэнд, хотжилт, хүн ам, эрх зүй, жендэр, глобал зэрэг нийгмийн институцүүд хийгээд хүрээний асуудлуудыг агуулж байна. Зохиогчид орчин үеийн нийгмийн асуудлуудын түүхэн нөхцөл байдал, тодорхойлолт, онолын тайлбарлалууд болон эмпирик судалгааны үр дүнгүүдийг танилцуулжээ.