МУИС Хэвлэлийн газар

ПОЛИТОЛОГИ №11 (402), 2014

ПОЛИТОЛОГИ №11 (402), 2014

Монгол Улсын Их сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Нийгмийн Ухааны Салбараас эрхлэн гаргадаг Улс төр судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг. Энэхүү дугаарт улс төрийн онол, үзэл суртал, ардчиллын онол, практик, дэлхийн улс төрийн бодлого, харьцуулсан улс төр зэрэг чиглэлийн 30-аад нийтлэл хэвлэгджээ.

Эрхэлсэн: Ё.Довчин

Зөөлөн хавтастай, 251 нүүр, 290ммX202мм, 600гр

ISSN: 2227-6904

Үнэ: 21.99$

АГУУЛГА

Өмнөх үг

УЛС ТӨРИЙН ОНОЛ, ҮЗЭЛ СУРТАЛ

1.      Макс Веберийн “Улс төр бол хувь зохиол ба мэргэжил мөн” зохиолын улс төрийн үзэл санаа Ж.Жаргал

2.      Монгол дахь социал демократ үзэл суртлын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага Ц.Ганболд, Ц.Батболд

3.      Улс төрийн маркетингийн тухай онолын хураангуй С.Базарпүрэв, Б.Нандин-Эрдэнэ

4.      Монголчуудын улс төрийн философи: Уламжлалт үзэл санаа Д.Болд-Эрдэнэ

5.      Феминизм ба эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэл Ё.Довчин, Б.Одгэрэл

6.      Монгол төрийн түшмэл  Ц.Ганболд

АРДЧИЛЛЫН ОНОЛ, ПРАКТИК

1.      Орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны чухал асуудал: Ардчиллын чанар Б.Эрдэнэдалай

2.      Хөгжилд хүрсэн туршлага ба Монголын ардчилал  Ч.Өлзийсайхан, Д.Ундрах

3.      Орчин үеийн улс төрийн намын хөгжлийн хандлага: Партизаны улс төрөөс альтернатив коммуникаци тийш  Ж.Төртогтох

4.      Улс төрийн намуудын нийгэм – улс төрийн харилцаан дахь үүрэг, түүний эрх зүйн үндэс С.Зүльфикар

5.      Монгол дахь парламентын сонгуулийн үйл явц, тулгамдсан асуудлууд  Д.Оюунчимэг

6.      Монголын сонгогчдын улс төрийн үйл байдал ба намууд С.Мөнхбат

7.      Иргэдийн улс төрийн оролцоо: Монгол дахь иргэний хөдөлгөөний улс төрийн чиг хандлага Ц.Батболд, Б.Батбаатар

8.      Иргэд төрийн үйлд оролцох асуудалд С.Базарпүрэв, Б.Энхболд

9.      Улс төрийн орчин дахь имижийн нөлөөлөл С.Базарпүрэв, У.Батцэрэн

10.  Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн судалгааны тайлан  Ц.Ганболд

ДЭЛХИЙН УЛС ТӨРИЙН БОДЛОГО

1.      Геополитикийн онол ба Монгол улсын өнөөгийн байдлыг задлан шинжлэх нь Н.Галиймаа

2.      Дэлхийн улсуудын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт ба Монгол улс  С.Мөнхбат, Г.Цэнд-Аюуш

3.      Эрчим хүчний бодлогын талаарх олон улсын харилцааны онол, үзэл хандлага Ж.Төртогтох, С.Мягмарсүрэн

4.      Япон улсын засгийн газраас явуулж байгаа Монголд чиглэсэн гадаад бодлого Икеда Сого

5.      Energy security and role of hegemon  Пак Жон Хү, Ж.Төртогтох

6.      Тайваний улс төр, эдийн засгийн хөгжил  Э.Саранцэцэг

7.      Ази – Номхон далайн орнуудын хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжил, төлөв /АПЕК/ Р.Давааням

ХАРЬЦУУЛСАН УЛС ТӨР

1.      Women’s participation in political decision-making: A comparative analyse (Mongolian and Korean cases)  Б.Одгэрэл

2.      Япон улсын улс төрийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эрх зүйн орчны тойм судалгаа Д.Бумдарь

3.      Япон улсын улс төрийн өнөөгийн байдал, зарим тулгамдсан асуудал (Парламентын 2013 оны сонгууль, түүний үр дүн) Миюра Нобуюки

Оросын Холбоот улсын улс төрийн систем Ё.Довчин