МУИС Хэвлэлийн газар

СОНГОДОГ МОНГОЛ БИЧГИЙН ӨМНӨХ ҮЕИЙН ДУРСГАЛУУД

СОНГОДОГ МОНГОЛ БИЧГИЙН ӨМНӨХ ҮЕИЙН ДУРСГАЛУУД, 2006

Зохиогч: Ё. Жанчив 
ISBN: 99929-0-418-6 
Зөөлөн хавтас
тай, 295Х210Х15мм, 242 нүүр, 750 гр

Үнэ: 25.99$
1224/1225 оны “Чингисийн чулууны бичиг”-ээс эхлэн XVI зууны төгсгөл үе хүртэлх уйгуржин монгол үсгээр бичигдсэн дурсгалуудыг монголч эрдэмтэд сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгал хэмээн нэрлэдэг билээ. “Чингисийн чулууны бичиг”-ээс XVI зууны төгсгөл үе хүртэлх үеийн нийт 210 дурсгалын бүртгэлийг оруулав. Ийн бүртгэл жагсаал г үйлдэхдээ дурсгал нэг бүрийг товч тодорхойлж тухайн дурсгалын судлалаар гарсан эрдэмтдийн бүтээлийн ном зүйг дор дор нь хавсаргасан болно.