МУИС Хэвлэлийн газар

СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ Ж.ЦЭВЭЭНИЙ ЗАХИДЛУУД

СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ Ж.ЦЭВЭЭНИЙ ЗАХИДЛУУД, 2013

Редактор: Ч.Нарантуяа, М.Бадамням

Зөөлөн хавтастай, 144ммХ203мм хэмжээтэй, 195 нүүр, 220гр

Соён гэгээрүүлэгч Жамцараны Цэвээний намтар, илгээсэн цахилгаанууд, ирсэн , илгээсэн захидлын эмхтгэл монгол хэлээр