МУИС Хэвлэлийн газар

Статистик програмчлалын R хэл, 2017

Статистик програмчлалын R хэл, 2017

Зохиогч: Г.Махгал, Ш.Мөнгөнсүх

Редактор: Б.Магсаржав

ISBN: 978-99978-0-753-3

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 288

Жин: гр

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 249 x 174 х 14 мм

Үнэ: 29.800R хэл нь орчин үеийн статистикчдын эзэмшсэн байх үндсэн мэдлэг чадваруудын нэг болсон бөгөөд дэлхий дахинд түүний хэрэглээ цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна.

Энэхүү сурах бичигт статистикийн R програм/програмчлалын хэлний талаарх үндсэн ойлголт болон практик хэрэглээг авч үзсэн бөгөөд дараах хүрээг хамарсан. Үүнд: 1. програмын танилцуулга

2. програмчлалын хэлний талаарх үндсэн ойлголт 3. R хэлний хувьсагчийн төрлүүд болон үндсэн операторууд 4. давталт болон нөхцөлт тушаалын оператор болон функцүүд 5. класс ба объект, багц хөгжүүлэлт 6. практик хэрэглээ зэрэг багтана.

Програмчалын хэлний суурь ойлголтыг харьцангуй энгийнээр тайлбарлахын зэрэгцээ R хэлний онцлог зүйлсийг нарийвчлан авч үзсэн. Мөн тайлбарыг жишээ код, түүнээс гарах үр дүнгийн хамт дэлгэрэнгүй, тодорхой өгсөн. Иймд тус номыг ашиглаж статистик програмчлалын R хэлийг бие даан сурч эзэмшихэд програмчлалын хэлний ямар нэгэн суурь мэдлэг үл шаардагдах бөгөөд практик хэрэглээнд холбогдох үндсэн үйлдлүүд болон бусад нэмэлт зүйлсийг тусгасан тул энэ нь статистикч таны ширээний ном байх болно гэдэгт итгэлтэй байна.