МУИС Хэвлэлийн газар

“СУМ-НЭГДЛИЙН ТОГТОЛЦОО”, 2023

Зохиогчид: Н.Алтантөгс, П.Дэлгэржаргал, Р.Төрдалай, Б.Чинзориг

Ерөнхий редактор: П.Дэлгэржаргал

ISBN: 978-9919-0-1045-4

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 434

Хэмжээ: 250 x 176 х 15

Хатуу хавтастай

Үнэ: 62.500₮

Энэхүү нэгэн сэдэвт бүтээлд эзэмшил газар ба харъяалах хүн ам нь давхацсан захиргаа-аж ахуйн хосолмол удирдлага бүхий сум-нэгдлийн тогтолцооны мөн чанарыг малчин өрх-нэгдэл-улс гэсэн гурван түвшинд авч үзэж, түүний эрх зүйн орчин, хөдөлмөр зохион байгуулалт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, газрын харилцаа, эдийн засгийн үр ашиг, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг дайчлах улсын бэлтгэлийн систем, малчдын боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудал гэсэн үндсэн сэдвийн хүрээнд судлан тодорхойлов.