МУИС Хэвлэлийн газар

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ҮНДЭС

Зохиогчид: Баастын Болд-Эрдэнэ, Маулетийн Зулькафиль, Ганбаатарын Мэндхүү, Ломбын Норовсүрэн, Бямбажавын Наранбаатар, Түгжийн Өнөрсайхан

Редактор: Маулетийн Зулькафиль, Ломбын Норовсүрэн, Түгжийн Өнөрсайхан

Хэвлэлийн газар: МУИС Хэвлэлийн Газар

ISBN: 978-9919-504-45-8

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо:  472
Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  205 X 145 X 35 ММ

Үнэ: 35500

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээлэл харилцааны үйл ажиллагаа, нийгмийн хөгжлийн толь, цаг үеийн түүхийн шастир болдог СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН тухай иж бүрэн сурах бичгийг уншигч танд өргөн барьж байна. Тус сурах бичиг нь дэлхийн болон монголын сэтгүүл зүйн түүх, сэтгүүл зүйн онолын үндсэн ойлголтууд, тогтмол хэвлэл, радио, телевиз, интернет, сэтгүүл зүйн түгээмэл чиглэлүүд болох аналитик, экологи, эрэн сурвалжлах, олон улс, спорт, эдийн засгийн сэтгүүл зүй, сэтгүүлчийн ёс зүй, хариуцлага, сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл, ур чадвар, редакторлах арга зүй, сонины дизайн, ОНМХ-ийн эрх зүйн зохицуулалт ба өөрийн зохицуулалт, хэвлэл мэдээллийн менежмент, маркетинг, чөлөөт хэвлэл, сэтгүүл зүйн социологи, сэтгүүл зүйн боловсрол, судлал шүүмжлэл, хэл найруулгын талаарх ерөнхий ойлголтуудыг багтаасан  цогц бүтээл юм.

“Сэтгүүл зүйн үндэс” сурах бичиг нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, сэтгүүлчид, олон нийттэй харилцах албаныхан, сэтгүүл зүйн чиглэлээр суралцаж буй бүх түвшний оюутан, магистрант, докторант болон судлаачдын ширээний ном болно гэдэг итгэж байна. Мөн иргэдийн хэвлэл мэдээллийн боловсролыг дээшлүүлэх, ашигтай, бодит мэдээллийг сонгож сурахад ч тус дөхөм болох зорилготой бүтээл юм.